Webdesign en Hosting door SiteMatic.


SiteMatic combineert webdesign, hosting, programmatie om voor onze klanten effectieve, eenvoudig te onderhouden en snelle websites te bouwen.
Onze missie is het aanbieden van een zo breed mogelijk pakket aan diensten en dit alles tegen lage en scherpe prijzen.

Bakkerij Wim en Els restaurant Jedafence online bestellen bakker / broodjeszaak

SiteMatic Disclaimer

 

Inhoud

SiteMatic besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan SiteMatic niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer SiteMatic verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal SiteMatic onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bv. met behulp van zoekinstrumenten, is SiteMatic niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat SiteMatic geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. SiteMatic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

 

Auteursrecht

SiteMatic geeft de bezoeker van deze site geen toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Privacy

De persoonsgegevens die je aan SiteMatic verstrekt worden opgenomen in de bestanden van SiteMatic. Deze gegevens worden door SiteMatic verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten diensten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan dit aan SiteMatic meegedeeld worden per e-mail


Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bv. het logo en de naam van SiteMatic zijn beschermde handelsmerken).


Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de SiteMatic-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd.

Alle op de websites van SiteMatic vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief 21% BTW. © 2009 SiteMatic